Kuvituskuva

Ammattina muutos

Maria Ritola on ajatuksen ammattilainen. Hän työskentelee tutkijana Demos Helsingissä, riippumattomassa ajatushautomossa. Demosta voisi nimittää myös muutoshautomoksi, sillä se on erikoistunut institutionaalisiin muutoksiin. Kaikki toiminta tähtää yhteiskunnallisen muutoksen synnyttämiseen. Tärkeimpiä tavoitteita ovat vähähiilinen yhteiskunta ja oikean demokratian edistäminen.

Mariasta säteilee avoin kiinnostus kaikkea kohtaan, ja hän pitääkin halua oppia tärkeimpänä ammatillisena työkalunaan. Hän lainaa Anthony Burrillin slogania, joka tiivistää asenteen hyvin: ”I like it. What is it?” Epäluulo tai ennakkoasenteet eivät saa olla muutoksen tiellä.

Demos on erikoinen työpaikka. Kaikki yhdeksän työntekijää tekevät kaikenlaisia tehtäviä, saavat samaa palkkaa ja käyttävät yhtäläisesti valtaa. Työsuhde-etuna on polkupyörä. Marian mukaan hierarkkisen rakenteen puute antaa paljon. Kun tehdään yhdessä, jokainen tuntee kuuluvansa tasavertaisena joukkoon.

Ennen Demosta Maria työskenteli Unicefin ja YK:n palveluksessa, mutta suurten organisaatioiden taso tuntui sittenkin liian kaukaiselta ihmisten maailmasta. ”Muutoksen aikaansaaminen vaatii aikamoista säätöä, ja usein muutokset ovat hitaita”, Maria summaa korkean tason politiikkaa.

YK:n kaltaisten suurten yhteistyöelinten perusongelma on, kuinka saada maailma muuttumaan päätöslauselmien suuntaan. Marian näkemyksen mukaan monet muutokset tapahtuvat nimenomaan alhaalta ylöspäin eikä päinvastoin. Kun ihminen asetetaan keskiöön ja nähdään hänessä piilevä voimavara, ollaan muutoksen kynnyksellä. Koko yhteiskunnan pitäisi kehittyä kohti ihmislähtöisempää ajattelua.

Usein ainoa toiminnan este on, etteivät ihmiset hahmota sitä osaa, joka heillä on ja voisi olla muutoksen aikaansaannissa. Esimerkiksi energiantuotannon muotoutuminen riippuu hyvin paljon energian käyttäjistä. Tätä ei vain osata hahmottaa arjen keskellä. Demoksen tärkein päätavoite onkin saada ihmiset ymmärtämään oma roolinsa ja sysätä heidät toimintaan. Organisaatiotkin kaipaavat kipeästi sysäämistä ja oivallusta siitä, miten ne voivat olla mukana ratkaisemassa yhteiskunnan kiperiä ongelmia.

Muutoksen ammattilaiselta vaaditaan innostuksen ohella kärsivällisyyttä. Yhteiskunnallisiin muutoksiin ei ole olemassa suoria panos–tuotos-malleja, Maria muistuttaa. ”Maailma voi muuttua, mutta se muuttuu hitaasti. Siitä ei saa lannistua!” Muutos ja parempaan pyrkiminen ovat lopulta enemmän kuin pelkkä väline tai prosessi: ”Kaikki tämä kietoutuu siihen, mitä on mielekäs elämä. Se syntyy siitä, kun ihminen kokee olevansa osa jotain suurempaa.”

Tagit: , , , ,

Kommentoi

Site by Alpiini

Luontoliitto.fi
ÄOM-logo
mainoskupla.fi